fp_raisedAccess

Yükseltilmiş Döşeme ürünlerinde, betonarme zemin üzerinde ikinci bir döşeme yüzeyi oluşturarak aradaki boşluğun mekanik, elektrik, havalandırma tesisatlarına ait boru, kablo ve kanal gibi malzemeleri mekan içerisinde herhangi bir yıkma, yeniden yapma gibi zaman ve para kaybına yol açan inşaat işlerine gerek kalmaksızın istenilen noktaya hızla ulaştırılmasına olanak sağlayan bir yapı malzemesidir. Bu üründe proje şartnamelerinde farklı malzemelere işaret edilmektedir.

Paneli oluşturan malzeme ve alt-üst yüzeyinde bulunan kaplamanın türü, üründe belirleyici etken olmaktadır.

1- Yoğunlaştırılmış sunta özlü malzemeler – Chipboard core Materials

2- Beton Özlü Malzemeler – Concrete Core materials

3- Kalsiyum Sülfat Malzemeler – Calcium Sulphate Core Materials

Yükseltilmiş döşeme malzemelerinde bağlantılar genelde, küt kenar olarak adlandırılan düz kesim (87 Derece) malzemelerin yan yana getirilmesiyle montajı yapılır.

Bununla birlikte, binaya yük getirmemesi için de şap – koruma betonu yapılmak istenmeyen alanlarda lamba-zıvanalı birleşim kullanılır. Bu gibi durumlarda yapılan yükseltilmiş döşemeyi tekrar yerinden sökme imkanı olmamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *